امروز: سه شنبه 1 اسفند 1396
نمایش 1 - 1 از 1
مدیر آموزش و پرورش سنقروکلیایی خبر داد؛ سهیل سنقر : مدیر آموزش و پرورش سنقروکلیایی از آغاز برنامه سازماندهی نیروهای دوره ابتدایی این شهرستان خبر داد. 06/13/1396 - 10:06
اشتراک در آغاز سازماندهی