امروز: سه شنبه 1 اسفند 1396
نمایش 1 - 1 از 1
با حضور مدیر آموزش و پرورش سنقروکلیایی انجام گرفت؛ سهیل سنقر : جلسه توجيهی مدیران جديد الانتصاب مدارس سنقروکلیایی با حضور مدیر ،معاونین و کارشناسان آموزش در سالن جلسات مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد. 06/16/1396 - 08:46
اشتراک در مدیران جديد الانتصاب