امروز: چهارشنبه 2 اسفند 1396
نمایش 1 - 1 از 1
به همت بسیج سازندگی سنقر انجام گرفت؛ سهیل سنقر : به همت بسیج سازندگی شهرستان سنقروکلیایی تعمیر و مرمت خانه های محروم در روستاهای این شهرستان انجام می شود. 06/21/1396 - 13:04
اشتراک در خانه محروم