امروز: دوشنبه 30 بهمن 1396
نمایش 1 - 1 از 1
مسئول تربیت بدنی سپاه سنقر خبر داد؛ سهیل سنقر : مسئول تربیت بدنی سپاه ناحیه شهرستان سنقروکلیایی از مشخص شدن نفرات برتر مسابقات تیراندازی بانوان بسیجی این شهرستان خبر داد. 11/23/1396 - 09:57
اشتراک در نفرات برتر