خرید مانتو عمده از تولیدی مانتو – مدل های مانتو ۱۴۰۰

از طرفی همین جنس مصرفی چندباره دارد و به گفته اهالی بازار هر زن ایرانی بهطور میانگین در هر فصل تا چهار مانتو خریداری می کند که درصورتیکه این نکته را در نظر داشته باشیم که میانگین ارزش مانتوها در بازار ۵۰هزار تومان است، ترنور مالی تعدادی میلیارد تومانی بهدست میآید. بها مانتو از دیگر مواردی است که برای گزینش یک تولیدی مانتو می بایست به آن توجه شود. ولی باید متذکر شد که پارچه چینی سکو یک و دو در بازارهای جهانی مشتری منحصر به خویش را دارااست و از لحاظ میزان مرغوب بودن حرف برای گفتن دارد. ولی همانطور که ذکر شد، همین بازار تنها خریدارانش اهل ایران هستند و البته برخی از دوزندگانش. بر روی دیگر همین سکه نیز مربوط به طرحها و مدلهاست. مانتوهای دسته کیمونوی ژاپنی و جلوباز از دیگر پرفروشهای بازار بهشمار میروند که تقریباً در میان ۹۰هزار تومان تا تولیدی مانتو 7 تیر تهران ۱۴۰هزارتومان قیمتگذاری شدهاند. بنابراین کارگران ارزانمزد افغانی بهترین گزینهها به جهت زمینه ایجاد بهشمار میروند. چون تولیدیها ترجیح ارائه می کنند که از کارگران افغانی برای دوخت استعمال کنند تا نیازی به پرداخت بیمه و حقوق بالا هم نداشته نباشند. قطعاً استعمال از لباس های اداری و فرم به جهت بانوان با کلیدی میباشد که همین دستور به نوبه ی خود می تواند سبب ارتقای شغلی و شخصی بانوان شود. آنگاه از ورود به خیابان ولیعصر به سمت شمال، تعدادی متر تحت تر از خیابان نوفل لوشاتو، مجتمع عظیم زردرنگ رنگی را خواهید دید که نیز از ساختار همین ساختمان و نیز از دکان های بیشتر فروشی مانتو در این مجتمع لذت خواهید برد. در فروش اکثر و کلی مانتو هم این مسئله می تواند تولیدی مانتو فاطیما شیراز اصلی داشته باشد. به این مانتوها بایستی مدلهای سنتی دارای نخ طبیعی را نیز طولانی تر کرد که معمولا بسته به مدل کاری که رویشان انجام شده و طرحی که دارند، ارزش تقریبیشان از ۷۰هزار آغاز میگردد و تا ۲۵۰هزار تومان نیز میرسد. تبلیغات بخش مهمی از بازاریابی را تشکیل میدهد و تولیدکننده می بایست خرید کننده را به طرق مختلف به طرف کالای تولیدشده جذب کرده تا بتواند مرغوبیت متاع را برعلیه قیمت آن به مشتری بقبولاند.