دانلود کامل ترین ضوابط طراحی هتل (برنامه فیزیکی هتل)

هزینه اقلام مصرفی از میهمان دریافت می شود اما حتماً قبلاً می بایست مسئله به اطلاع مهمان رسیده باشد. اتاق به منظور دریافت نور و انرژی می بایست از فضای کافی برای تعبیه پنجره برخوردار باشد و امنیت و پوشش آن بایستی به وسیله چیدمان صحیح تخت نسبت به پنجره، استفاده از پرده اهمیت متاع و بعد ها کافی و … فهرست غذا (Menu) بایستی ارائه شود. تمجید آشپزخانه: مطبخ و جایی هست به جهت پختن غذا. چشم، ناخودآگاه به سمتی توجه میكند كه نورانیتر هست و در آن منطقه معطوف به لبهها و كنجها میگردد پس عمده تاكید را میتوان بر طراحی نورهای خطی و مشخص و معلوم كننده لبهها گذاشت. هر بخش از فضای یك مهمان منزل یا هتل، خصوصیت منحصر به فرد به فردی دارد كه دارای توجه به آن میبایست نورپردازی خاصی صورت گیرد تا معرف آن مشخصه باشد. در هتل های 5 ستاره، داکثر زیربنای مورد نیاز برای هر طبقه که بایستی در نظر گرفته شود به استثنای زیر زمین و پارکینک حدود 60 % از مساحت زمین آیتم لحاظ است. در فرایند چک ، امتیازاتی از صفر تا 10 ممکن هست به هر یک از مورد ها چک کردن تعلق گیرد. هتل پیش از این‌که هتل باشد یک عنصر شهری هست و هیچ شهری فارغ از داشتن دست کم یک هتل یا حتی یک مسافرخانهی فراوان ریز هم که شده تام نیست. بعد از مساله جغرافیا، کاربری هتل نیز حیاتی دارد. 3-11-هدف از تهویه در هتل سه ستاره. این نور هست كه به میهمانان خوشامد می گوید و به آن‌ها احساس وقار میدهد، گاهی نمودار تصاویر است، گهگاه مشخص و معلوم كنندهی موقعیتها، گهگاه هم حریمها را از هم تفكیك میكند و اختلاف كاربریها را معلوم میكند. حیاتی توجه به رده محافظت محیطزیست و صرفهجویی در منابع پایانپذیر فسیلی براساس مقوله پایداری، نیاز به بهرهمندی از انرژیهای تازه تجدیدپذیر روز به روز عمده احساس میشود. در تلاقی معماری و طراحی داخلی، نورپردازی رده ویژهای دارااست كه گسترهی وسیعی از نیازها را پوشش میدهد. تخصیص فضاهای ویژه در یک هتل ، با ترین بخش معماری داخلی این مکان است . در اینجا بیشتر به تحلیل وب وبسایت طراحی هتل اهمیت رویه معماری اسلامی.

مقالات دیدنی و پیشنهادی
ارزان تر از همه