سن مناسب جراحی گوش برجسته چه سنی است؟

شما ممکن می باشد به دو نفر نگاه کنید یکی از گوش های خوشگل داشته باشد و نفر دیگر گوش هایی پهناور و جلو آمده داشته باشد. عمل جراحی اصلاحی به نام اتوپلاستی می بایست برای گوش هایی در نظر گرفته شود که بیشتر از 2 سانتی متر از پشت سر بیرون زده اند. برش هایی در سطح پشت گوش تولید می شود. جراحی گوش پررنگ یک عمل فراوان سبک به حساب جراحی گوش برجسته می آید. بسته به شدت عارضه یک نوزاد حیاتی این مشکل ممکن می باشد صرفاً گوش کوچکتر از حد نرمالی داشته باشد یا این که به طور کلی فاقد ساختار بیرونی گوش و نتورک گوش باشد که به آن آنوشیا (anotia) یا این که بیگوشی میگویند. میکروتیا در 90 % موارد یکطرفه است به این معنی که یک گوش را ذیل تاثیر قرار میدهد. پروتز گوش یک گوش مصنوعی میباشد که مشابه گوش طبیعی ساخته می گردد و حیاتی استعمال از چسب در محل گوش چسبانده می شود یا به وسیله سیستم مهار فلزی جاسازی شده در جای خود مهار میشود. راهحل دیگر برای معالجه میکروتیا استعمال از پروتز گوش است. بسته به شدت عارضه ممکن می باشد دارای به عبارتی غضروف موجود فعالیت تغییر‌و تحول رخ انجام شود یا نیاز به پیوند غضروف دنده باشد. در این شیوه اهمیت استفاده از دستگاههای منحصر در هفتههای ابتدایی ولادت نوزاد که هنوز غضروفهای گوش او قابل انعطاف و انعظافپذیرند صورت گوش را به وضعیت طبیعی درمیآورند. کسانی که به طور ژنتیکی، گوششان بیش از حد از سرشان مسافت می‌گیرد و از همین بابت اذیت میشوند، میتوانند همین جراحی را که به آن جراحی زیبایی گوش نیز گفته اصلاح گوش برجسته می‌شود انجام دهند. Cryptotia: گوش پنهان هم نامیده می شود و حالتی است که در آن حاشیه فوقانی گوش در تحت چینی از پوست جمجمه قرار میگیرد. گهگاه هم گوش ها ، نسبت به سر بزرگ خیس از حد معمول است و همین مسئله ؛ فرد را مترصد انجام جراحی زیبایی گوش می نماید. گوش اشتال (Stahl’s ear) که اهمیت گوش اِلف هم شناخته می‌شود به عارضهای میگویند که در آن نصیب غضروفی فوقانی گوش اصلی یک چینخوردگی اضافی می باشد که باعث میگردد شخص گوشهای نوک تیزی داشته باشد. سپس از گذشت یک روز الی ۱ هفته ، بانداژی که بر روی گوش های بیمار قرار دیتا شده بوسیله جراح برداشته و یک هد بند منحصر به فرد ، جایگزین آن می گردد.

مقالات دیدنی و پیشنهادی
راننده در تصادف به ویترین فروشگاه ونکوور کشته شد