طوفان باد به سمت ویکتوریا حرکت می کند و سرعت آن تا 90 کیلومتر در ساعت است

اخطار وزش باد برای منطقه ویکتوریای بزرگ پیش از میلاد صادر شده است زیرا کارشناسان هواشناسی پیش بینی می کنند تا سرعت 90 کیلومتر در ساعت باشد.

محیط زیست کانادا بعد از ظهر پنجشنبه هشدار داد و گفت: وزش بادهای شدید غربی که با سرعت 70 کیلومتر در ساعت می وزند ، یک مرکز فشار کم را که صبح جمعه در ساحل جنوبی انتظار می رود دنبال می کنیم.

وزش باد می تواند آنقدر شدید باشد که باعث سقوط شاخه های درخت یا پرتاب اشیا به هوا شود.

انتظار می رود تا عصر جمعه این هجوم ها کاهش یابد.