عمل ابدومینوپلاستی یا تامی تاک، راهی برای از بین بردن چربیهای سفت و پوست اضافه

روز اول آنگاه از ابدومینوپلاستی را که بایستی به صورت کامل استراحت کنید. 4-بیمار بایستی به طور منظم منش برود و در حین استراحت هم، پاها را تروتمیز حرکت دهد. 1-بیمار باید به مدت یک تا 2 هفته آن‌گاه از عمل، شرایط خمیده را زمان راه رفتن و استراحت رعایت کند. در صورتی که بیمار آن‌گاه از جراحی رژیم غذایی سلامت و مطلوب را رعایت نماید و بطور منظم ورزش کند، نتیجه ها کار ماندگار می باشد. آیا نتیجه های کار ماندگار می باشد؟ تمایل به تبعیت از رژیم غذایی تندرست و انجام ورزش منظم به جهت حفظ نتیجه ها پس از جراحی داشته باشید. 5. پس از انجام ابدومینوپلاستی بی تردید بایستی کلیه دارو های تجویز شده به وسیله پزشک به طور تام مصرف شود. آیتم های بیهوشی با جراح شما مورد بحث قرار می گیرد، که طبق معمول شامل (بیهوشی عمومی یا این که بی حسی موضعی بسته به وسعت جراحی) است. اسکار محل کار در زیر خط بیکینی بوده و ممکن است در طی یک‌سری ماه اولیه به علت ورم و سیر روند ترمیم بنظر برسد که بدتر می شود ولی به طور معمول 9تا12 ماه ارتفاع می کشد که اسکار فعالیت نیز تراز پوست اطراف شده و کم رنگ شود. بسته به دسته و وسعت عمل، ممکن هست 2تا5 ساعت ارتفاع بکشد. شکم بند باید طوری بسته شود که در نصیب تحتانی ، محل برش و حیطه عانه را بپوشاند. در آبدومینوپلاستی کلاسیک یک برش پهناور در قسمت تحتانی شکم ( درست بالای حوزه‌ عانه) دیتا می شود و همه بافت های شکمی(پوست و چربی) از روی ماهیچه ها شکم تا لبه دنده ای آزاد می شوند. در همین افراد تجمع چربی به مقدار قلیل تا میانگین و شلی بافت قابل انعطاف و رخنه های پوستی (استریا) محدود به نصیب تحتانی شکم(پایین ناف) است. هزینه جراحی ابدومینوپلاستی در کل افراد یکسان وجود ندارد چرا که نیاز های جراحی و وسعت و پیچیدگی فعالیت به جهت هر فرد متفاوت است. آیا عمل آبدومینوپلاستی (تامی تاک) نیاز به بیهوشی عمومی دارد؟ اسکار محل کار تامی تاک به چه رخ است؟ تکنسین های جراحی و پرستاران اتاق فعالیت یک منشاء عالی به جهت اطلاعات در مورد مهارت جراح در اتاق عمل هستند. 2-بستن شکم بند یا پوشیدن گن های منحصر به فرد در کل مدت شبانه روز (جز درموارد استحمام) حداقل به مدت 2 ماه. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه مزایای ابدومینوپلاستی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.