مقررات وسایل نقلیه موتوری (گواهینامه رانندگی) (اصلاح) 2022

DMV کالیفرنیا اطلاعاتی را از خود راننده، دادگاه ها، پلیس، سایر DMV ها، اعضای خانواده و تقریباً هر منبع منبع دیگری می پذیرد. به جهت کسب دیتاها در آیتم طرز بازگرداندن مجوزی که در کالیفرنیا به شرایط تعلیق یا این که فسخ درآمده است، اصلی یک عدد از دفترها ایمنی راننده DMV واقع در سراسر ایالت تماس بگیرید. وب سایت DMV اطلاعات متعددی برای رانندگان کالیفرنیا دارد، از پاراگراف پیوندهایی به قوانین کنترلی و کتابچه راهنمای گواهینامه رانندگی به تعدادی زبان مختلف. وب وبسایت DHSMV دیتاها زیادی برای رانندگان فلوریدا دارد، از گزاره پیوندهایی به آمار بزرگراه ها و فرم های مورد نیاز. مکتوب راهنمای راننده فلوریدا که شامل دیتاها جامعی در آیتم صادر شدن گواهینامه، قوانین جاده، ایمنی رانندگی، و آموزشگاه های تخصصی رانندگی می باشد، آیتم اعتنا ویژه است. 210 مرتبه سانتیگراد اقتدار دولت مرکزی برای احوال قوانیندر شکل عدم پرداخت جریمه در مدت مشخص و معلوم فارغ از درخواست تجدیدنظر، جریمه مازاد حداکثر 77% جریمه با اعمال خواهد شد. بیماری آلزایمر یا سایر شرایطی که ممکن می باشد آنان را به جهت گزارش تشخیص ناامن کند. کارکنان DMV یک آزمایش را بدون پول انجام می دهند، یا رانندگان می توانند یک معاینه به وسیله دیده دکتر معالج یا اپتومتریست خارجی انجام دهند، که باید یک گزارش معاینه بصیرت را کامل شدن کند و امتحان را پیاله شش ماه پس از التماس تمدید انجام دهد. DMV می تواند پس از برگزاری آزمون رانندگی و بحث در گزینه محدودیت های احتمالی کلیدی وی، انحصار ها یا شرایطی را به جهت گواهینامه رانندگی یک شخص قرار دهد. در صورتی که پزشک معالج مهم مجوز، جراح، دستیار پزشک، پزشک پرستار یا این که پرستار و مامای اهمیت مجوز، پلاکارد و پلاک پارکینگ افراد معلول را برای رانندگانی که اساسی مشکل حرکتی میباشند صادر کرد. کالیفرنیا یک عدد از نادر ایالت‌هایی هست که پزشکانی را که اختلالی را تشخیص می‌دهند که حیاتی نقص هوشیاری، بیماری آلزایمر یا هر بیماری دیگری که احتمال دارااست رانندگی را مختل کند، می‌خواهد آن تشخیص را به بخش بهداشت محلی گزارش دهند، که بایستی آن را به DMV، که به نوبه خویش همین اختیار را دارد که گواهینامه بیمار را بگیرد یا به امتحان رانندگی نیاز داشته باشد. طومار ای بنویسید که راننده ای را که سبب ساز نگرانی شده هست بنویسید، دلایل مشخصی برای تهیه و تنظیم گزارش ذکر کنید و آن را به اداره ایمنی راننده محلی پست کنید. رانندگان برای دوری از چنین حوادثی باید به ایمنی عابران پیاده احترام بگذارند و از آن ها محافظت کنند. آن ها می توانند در مورد ها فردی کمک کنند و همچنین سمینارهای اطلاع رسانی را برای مجموعه هایی مهم هدف ارتقای ایمنی راننده به جهت سالمندان برگزار کنند. کالیفرنیا DMV یک برنامه بازرس ارشد دارااست که هدف آن مراقبت رانندگی افراد مسن تا زمانی است که بتوانند با تصور ریلکس این فعالیت را انجام دهند.

مقالات دیدنی و پیشنهادی
ارزان تر از همه