هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بنابراین شرکت سازنده بایستی اهمیت دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید کلیدی اعتنا به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی می باشد که برای ارتقا عجله و اقتدار خودرو مورد به کارگیری قرار می‌گیرد ، به جهت این‌که بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت کنید این گزینه یک عدد از موردها لازم میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی میباشد که تراز آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری به کارگیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می‌شود و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن اتفاق میافتد. در صورتی که بخواهیم در ارتباط اصلی طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ایجاد و طراحی همین قطعه را میتوان یک عمل سخت و نیازمند به علم منحصر به فرد در نظر گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که بها ماشین بالا میرود و اشخاص بضاعت خرید یک اتومبیل پرقدرت و مهم کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری میکنند که کارگزاشتن همین قطعه سبب پیدایش ویژگیهای متفاوتی در خودرو هم میشود. در صورتی که در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حساس شتاب و کارایی بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اهمیت طراحی و ساخت این قطعه اصلی دارد، دوران و هزینهای هست که شما می بایست به جهت آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی ماشین کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری اصلی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون میشوند و پروسهی انجام این اتفاق اساسی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه مهم مانیفولد، بسیار پرسرعت و آسانتر است و این موضوع خویش میتواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط حیاتی هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.

مقالات دیدنی و پیشنهادی
رئیس وی شهادت می دهد ، افسر CBSA پس از اینکه متوجه شد رمزهای عبور Meng Wanzhou را گم کرده است ، "سفید" شد