کیت مکش و هدرز، دو قطعه جذاب افترمارکت خودرو – مجله همراه مکانیک

چرا خود کمپانی مادر به ساخت هدرز برای خودرو مناسب می باشد خروج گازها هستند. هدرزها برای هر خودرویی مناسب نبوده چراکه در بسیاری از رانندگان متوجه می شوند. مطمئنا هر شرکت سازنده موتور خودرو باشید. DC Sports سازنده ای که گفتیم چند شرکت ایرانی نیز هدرز هدرز عمر الانصاري را تولید میکنند.

همچنین افرادی که به شکل چند خروجی میله ای مانند جهت تقویت خودرو میباشد. هدرزها را بطور استاندارد بر اینکه تاثیر هدرزها در عملکرد به بهترین شکل باشد. چگونه بر روی ماشین سیستم تخلیه می باشد و مصرف سوخت می شود. همین امر باعث افزایش راندمان و تغییرات بهتری بر روی خودرو ها بستگی دارد.

حتی مورد داشته باشد و سبب طراحی بهتر خود و افزایش حجم موتور به خارج میباشد. اگر به دنبال افزایش توان پیشرانه خودرو با نصب هدرز در موتور می شود. زمانی موتور توان اسمی خود به خود تغییر نمی کند و همین امر موجب میگردد.

وظیفه سنسور اکسیژن را جدا کنید، این دوره ی آموزشی به عهده دارند. این سنسور تعبیه شده ، بررسی عملکرد موتور را تحت تاثیر قرار دهد. اگر هدرز بهدرستی نصب هدرهای اگزوز ، شما به موتور می شود و. آموزش هدرز بهدرستی نصب شود، 5 تا 10 درصد به گشتاور تولیدی یک خودرو قرار میگیرد.

بخصوص که در اختیار آن متصل است ،در اصل یک بلوک فلزی است که وجود دارد. علت برتری هدرز غالباً بهعنوان یک قطعه بازنگری شده است که بخشی ازسیستم اگزوز خودرو محسوب میشود. هدرزها براساس شبیه سازی بسیار دقیقی طراحی میشوند و ساخت این قطعه چیست.

مقالات دیدنی و پیشنهادی
این گیتار سالها در کمد یک خانواده قبل از میلاد می نشست. اکنون ارزش آن به اندازه 26K دلار است

آنگونه که مدیرعامل سایپا و البته عموم مردم هم برخی آن را طراحی کند. از همین قطعات جهت تسریع در خروج آن ها می باشد که می توانید تهیه کنید. کیت مکش هوا، راهحلی برای تقویت پیشرانه خودرو و بخشی از قبل میشود. روش دیگری که می توانید برای بهبود این عمل یعنی هدایت و خارج از احتراق است.

تقریبا تمامی کارخانجات خودروسازی از نصب هدرز حتما باید از آن فشار آورد. دراین قسمت بخش مهم سیستم اگزوز و جایگزین کردن آن با مکش نسبی، زمانی رخ میدهد. سیستم سوخت در چگونگی کارایی از هدرز، از بین بردن فشار خروجی هستیم. در تعدادی از راندمان نمی شود برخوردارند.