ثبت شرکت در ایران

در دنیای پویا و رشته ای امروزه، دوران یکی از گرانبهاترین منابع هر کمپانی و سازمانی می باشد و تیم ثبت کارا اساسی دانش به همین واقعیت، کل تلاش خویش را در جهت پیشبرد هدف ها شما مشتریان و کاربران گرامی بکار گرفته و خویش را با مسئولیت به ارائه بهترین خدمات و ارائه سرویس ها مهم حداکثر کیفیت و سرعت می داند تا پاسخگوی اعتماد شما باشد. مدت زمانه ثبت شرکت، یکی از از فاکتورهای بسیار دارای در هنگام تشکیل و تصویب کمپانی برای موسسین آن می باشد، به نحوی که گهگاه موسسین حاضر هستند حیاتی پرداخت مبالغ کلان به شرکت های تصویب شرکت، کمپانی را در کوتاه ترین روزگار ممکن به تصویب برسانند. سپس متقاضی می بایست مبلغی که بابت حقالثبت و حقالدرج آگهی، مشخص می شود؛ به خزانه و حساب تعیینشده، واریز نماید و پس از آن فیش پرداخت حقالثبت و حق اطلاع رسانی را به «واحد حسابداری» اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگهی تقاضانامه، درج می نماید و آنگاه مدارک به «واحد تصویب تأسیس و تغییرات» ادارهی ثبت شرکتها تحویل و شرکت، ثبتمیشود و امضایی دال بر «برابر بودن تصویب حیاتی سند» از شرکا یا نماینده قانونی رسمی شرکت، اخذ میگردد. شرکت ها جهت انسجام فعالیت های یک سری سهیم و حیاتی هدف های متعدد ثبت می شوند و علت وجود اشکال متفاوت شرکت نیز همین مورد قضیه می باشد . پس با توجه به این مواد قانونی که لزوم ثبت شرکت هنگام تاسیس کمپانی های تجاری در آن ذکر شد، وقتی که یکی از شرکت های تجاری مورد قضیه ماده 20 ضابطه تجارت، مراحل مربوط به ثبت را طی نکند و به ثبت نرسد، این شرکت رسمیت نداشته و همه فعالیت ها و تاسیس آن غیر قانونی خواهد بود، در نتیجه مراجع صلاحیت دار خواهند توانست از انجام کار های آن جلوگیری نمایند . در ضابطه تجارت گفته شده که همین شرکت به دو عهد و پیمان تقسیم می شود. تفاوت با در بین شرکت های سهامی عام و یگانه آن می باشد که سرمایه در شرکت سهامی یگانه تماما بوسیله موسسین تامین می شود ، در صورتی که در سهامی عام منتخب از سرمایه از نحوه پذیره نویسی هم تامین می گردد . ولی وظایف سازمان تصویب تنها به صدور اذن تاسیس شرکت ها خاتمه نمی یابد و این اداره وظایفی نظیر پلمپ نمودن این کمپانی ها را نیز در امر فعالیت خود دارد. پس حساس توجه به توضیحات گفته شده به همین سرانجام می رسیم که تصویب کمپانی ها من جمله تصویب اینترنتی اطلاع رسانی ثبت شرکت و ثبت اظهارنامه خروج از شرکت الزامی است و دولت می بایست تا جایی که قابلیت و امکان داراست در زمان تاسیس و شکل گیری آن ها تحلیل واجب را به عمل آورد تا اشخاص به وسیله تاسیس شرکت های تجاری وسیله ای به جهت سواستفاده دیگران ساخت نکنند . در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم ثبت شركت شرايط لطفا از کاغذ ثبت شرکت نروژ ما بخواهید.