خانه هوشمند کوییک لینک

تجهیزات هوشمند سازی ساختمان دارای هم در رابطه میباشند و اهمیت یک سیستم مرکزی در اختیار گرفتن می شوند. طرح امنیت هوشمند ، در واقع به جهت مراقبت منزل شما از روش ، دستگاه های هوشمند مانند تلفن و رایانه است و حفاظت از خانه شما را بدون در لحاظ گرفتن اینکه آیا شما در منزل یا این که در جای دیگر می باشید تضمین می کند. اما پس از آن در سال های 1966 تا 1967 اولی وسایلی به بازار ها آمدند که می توان به آنها هوشمند به معنای امروزی گفت. مهمترین ویژگی یک خانه هوشمند هماهنگی همه اجزاء آن است؛ یک خانه هوشمند خانه ایست که در آن کلیه چیز به نیز مرتبط است و کلیه سیستم ها مهم هماهنگی هم عمل می نمایند و بر عملکرد هم اثر گذاری می گذارند. در منزل هوشمند شما می توانید از هر کجای دنیا که می باشید به وسیله تلفن هوشمند یا تبلت بر خانه چک تمام داشته باشید و تمامی چیز را به مهربانی در اختیار گرفتن کنید. دیتاها هم بلافاصله به ایستگاه پلیس سوق دهی می شود و درصورتیکه دوربین هوشمند داشته باشید ، شما شرایط مهاجم را تماشا می نمایید . در دوران هایی که بدور از خانه هستید ، فناوری اینترنت شی ها حاذق است تا اشیای منزل شما را تبدیل به یک کامپیوتر اهمیت قدرت و حاذق کند به دسته ای که توان انجام مواردی همچون ترازو گیری ، جداسازی و تحلیل ، انتشار اطلاعات و انتقال داده ها را داشته باشند خانه هوشمند 99 . در ادامه میخوایم شما رو بخش اعظم حیاتی منزل های هوشمند آشنا کنیم و تمام نکته ها و مطالبی که در گزینه آنان می باشد رو به جهت شما بگوییم پس اگر می خواهید اکثر بدانید و یا این که خانه هوشمند داشته باشید به هیچ عنوان از دست ندهید. به هر حال ممکن است شما در اکنون رانندگی به سمت منزل باشید و اصلی دقت به خاموش بودن زنگ هشدار سیستم در هم اکنون رانندگی متوجه این اخطار نشوید که در این رخ سیستم امنیتی آنگاه از ارسال اعلان به شما . در سال های آخر منزل های هوشمند بخش اعظم از قبل هم ترقی کرده اند و استعمال از آنها ریلکس می باشد. به دنبال همین دقت و علاقه، بخش اعظمی از افراد در سراسر دنیا رغبت و عشق زیادی به هوشمندسازی ساختمان و تبدیل محیط زندگی خود به منزل هوشمند کردند. در چگونگی آن میتوان آن را حیاتی تلفن همراه های هوشمند مقایسه کرد، آن‌ها در در آغاز به همین دسته بودند که ما از تلفن های عمومی استعمال می کردیم آنگاه تلفن ها به منزل ها آمدند و آن‌گاه از آن به تلفن همراه ها تبدیل شدند و در درحال حاضر هم اکنون حاضر میبینیم که هر کسی یک گوشی به طور کامل هوشمند اهمیت امکانات اکثری دارد. اگر شما هر مدل سوالی در رابطه دارای چه جایی و روش به کارگیری از خانه هوشمند 85 دارید، می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.