خرید آنتی اسکالانت Ro، فلوکن 260، جنسیس، آویستا+ لیست قیمت جدید

در موقعیت کلی تست آنتی اسکالانت که در گوشه و کنار های آزمایشگاهی و بر شالوده استانداردهای NACE و ASTM انجام میشوند، میزان عملکرد و بازدهی همین مواد مورد سنجش قرار میگیرد. رسوب و گرفتگی قدرتمند به كاهش فضای اثرگذار بين مواد بوده و موجب كاهش تلاطم جريان می شوند كه نتيجه آن، افزايش پلاريزاسيون غلظت در سطح غشاء است. میزان آنتی اسکالانت گزینه نیاز به جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی ممبران RO از طریق تحلیل حالت عملیاتی سیستم RO و غلظت ترکیبات گوناگون در محلول آب شعف (تغلیظ یا ریجکت) گزینش میشود. اسمز معكوس یکی از پرکاربرد ترین روشهاییست که به جهت شیرین کردن آب شادی دریا و همینطور تصفیه پساب های آنتی اسکالانت فلوکن صنعتی به کارگیری میشود. همین ضدرسوب یکی از از بهترین ها به جهت به کارگیری در دستگاه تصفیه آب صنعتی است. آنتی اسکالانت یکی از رسوب زداهای دارای شهرت ممبران اسمز معکوس و آب شیرین کن میباشد. بطور کلی فلوکن 260 ماده ای است مؤثر جهت ممانعت از تشکیل رسوبات کربنات ، سولفات کلسیم ، منیزیم و باریوم و همینطور در دست گرفتن املاح آهن در سیستم های آب شیرین کن اسمز معکوس ( RO ) که علاوه بر ممانعت کنندگی از ایجاد رسوب از خاصیت خوب پخش کنندگی برخوردار بوده و باعث معلق سازی ذرات و بلور های کوچک می شود. از گزاره موادی که روی غشا رسوب می کنند ، می توان به موردها ذیل اشاره کرد: 1 – کربنات کلسیم ( CaCO₃ ) 2 – سولفات کلسیم ( CaSO₄ ) 3 – سولفات باریم ( BaSO₄ ) 4 – سولفات استرونیوم ( SrSO₄ ) از همین بر روی جهت جلوگیری همین رسوبات بر روی ممبرین به آب ورودی به سیستم RO میزان مناسبی آنتی اسکالانت تزریق می گردد. طرز های چک ای دقیقی وجود دارا هستند که دارای به کار گیری از نتایج آنالیز مواد معدنی آب محل ورود به دستگاه می توانند احتمال تشکیل رسوب بر بر روی سیستم را به شکل کامپیوتری برآورد کرده و نوع و دوز گزینه نیاز آنتی اسکالانت مطلوب را انتخاب کنند.