ساخت سالی ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت توسط قرارگاه مسکن شهرداری – ایسنا

2-در ارتفاع اجاره عیبی در ملک مسکونی به‌وجود آید که ملک امکان به کارگیری را نداشته باشد و از بین بردن عیب هم ممکن نباشد. بیت الله ستاریان، متخصص مسکن نیز در این برنامه خاطرنشان کرد: همه خانوارهای کشور ساکن نمیباشند و سالانه تقریباً بین ۴ تا ۶ % حاشیه نشینی در میهن ارتقاء پیدا می‌نماید و خانوارهای گسیخته هستند. وی با ابلاغ اینکه عرضه و تقاضا حساس نیز همخوانی ندارد، گفت: ۱۸۵ شغل کلیدی، به صنعت ساختمان بستگی داراست و به طور کلی اقتصاد شکوفایی پیدا خواهد کرد. ستاریان در ادامه گفت: در قوه مجریه و حتی در قوه مقننه مسکن به اندازهای که در اقتصاد مملکت جای دارد، در نظام و برج مسکونی باران 2 مشهد تشکیلات مقام ندارد. خانوارهایی که تشکیل شده اند لیکن به علت عدم داشتن واحد مسکونی صورت یک خانوار را نگرفته اند و از همین نوع خانوارها در مرزو بوم فراوان هستند. وی افزود: می توان گفت که مسکن مسئلهای است که نیم قرن است که اصلی آن مشغول هستیم و در این مدت بالای ۵۰ درصد جامعه به نوعی مشغول آن میباشند و ۴۸ % سبد خانوار را بخش مسکن تشکیل می دهد و این نشان از آن دارد که این بحران دوچندان بزرگ طراحی برج ایفل و جدی است. همینطور حداکثر کاسه مدت شش ماه پس از اضطراری الاجرا شدن این تبصره، همه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس داده ها مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکدپستی یا این که نشانی یکتا و به نام صاحب و مالک یا بهره بردار صادر نمایند.