سود پرک|سدیم هیدروکسید|کاستیک سودا

آب نمک اشباع به بخش آند سلول جایی که گاز کلر آزاد میشود، وارد میگردد. به جهت ساخت هیدروکسید سدیم به همین روش، آب نمک اشباع شده وارد محفظه اول راکتور شده و سپس یونهای کلرید بوسیله آند، اکسید میشوند. سود پرک یا این که سدیم هیدروکسید عموما اصلی اکسیدهای اسیدی واکنش می دهد مثل سولفور اکسید. مثل بقیه محلول های قلیایی ، به ادله پروسه صابون سازی که در بین NaOH و چربی های طبیعی پوست رخ می دهد ، در تماس کلیدی پوست احساس لغزندگی میکند. انحلال این ماده در آب مانند هیدراتاسیون اسید سولفوریک یک واکنش گرمازا میباشد. سود پرک به عنوان باز قوی و مضاعف پرکاربرد در صنعت میباشد. بازرگانی اسپوتا که یکی از از بزرگترین فروشندههای مواد شیمیایی در سرزمین محسوب میشود، این بار حیاتی ارائه سرویس ها فروش سود پرک اهمیت حالت ویژه و عالی به جهت خریداران عزیز، موقعیت ویژهای را برای خریداران ایجاد کرده است. سود پرک یا سود سوزآور که به نام های سدیم هیدروکسید و کاستیک سودا نیز شناخته میشود، یکی از از مواد شیمیایی تجاری و پرمصرف عالم است که کاربردهای متعددی در صنایع گوناگون دارد. بزرگترین ویژگی این ماده خاصیت قلیایی آن است به طوری که یک عدد از قویترین بازهای جهان که به شکل صنعتی ساخت میشود، به شمار میآید و این ویژگی می باشد که آن را پرمصرف کرده است. سود پرک رطوبت هوا را به راحتی جذب میکند، به همین خاطر می بایست هنگام مراقبت و ذخیره آن در انبار، پایین پوششهای حفاظتی قرار گیرد. سود سوزآور (سود پرک) چیست؟ در تولید رزین های اپوکسی که در توربینها بادی آیتم استعمال قرار می گیرد، از سود پرک به کار گیری می شود. چین بزرگترین تولیدکننده سود پرک عالم می باشد که ۴۵٫۵۵ % از سهم بازار در صنعت سدیم هیدروکسید را در سال ۲۰۱۶ داشت. هیدروکسید سدیم به جهت تولید آب و نمکهای مربوطه حساس اسیدهای پروتیک واکنش نشان می دهد. بلع سود پرک: در صورت بلع سود پرک، فرد باید سریعاً دهن خود را اهمیت آب بشوید و دربین 200 سیسی تا 300 سیسی سود پرک قیمت آب بنوشد.