شیر فشارشکن میراب|نمایندگی میراب – امجدپایپ نمایندگی میراب|شیر فشار شکن میراب

در مدار فرمان این شیر، پایلوت اختصاصی فشارشکن وجود دارد که اصلی دقت به تهیه و تنظیم اول و اساسی تاثیر گرفتن از فشار پاییندست، مقدار گشودگی شیر با را تغییر‌و تحول داده و سبب اثبات ماندن فشار در پاییندست میشود. غالباً، این گونه شیر صنعتی، در تاسیساتی که فشار و جریان سیال از مقدار مجاز تعیین شده بیشتر بوده، آیتم به کارگیری قرار می گیرد. این مدل ولو صنعتی به تیتر مثال ای از شیرهای کنترلی، در خطوط به منظور کاهش فشار سیال آیتم استفاده قرار می گیرد. این گونه شیر صنعتی علاوه بر برخورداری از ساختار معمولی و کوچک، از وزن قابل قبولی بهره می برد. فشارتحملی: شیر فشارشکن میراب با حد تحملی فشار از 10 توشه الی 40 بار می باشد . همین شیر اهمیت پایلوت بوده و به طور مستقیم شیر را بکار انداخته و فشار را کاهش می دهد و به جهت در دست گرفتن فشارهای بالا آیتم به کار گیری قرار می گیرد و خویش حساس دو دسته پیستونی و دیافراگمی است. شیرهای كنترل اتوماتیک کمپانی میراب به عنوان شیر تهیه و كنترل جریان و فشار گزینه استفاده قرار می گیرند. حتما همواره فشار بالای سیال برای ما اثر گذار نخواهد بود و می تواند اثرات زیان باری برای سیستم پایپینگ و لوله و اتصالات داشته باشد .فشار بالای سیال می تواند لوله فلزی را در محل اتصالات از یکدیگر جدا کند به عنوان نمونه زانویی فلزی به علت چرخش 90 یا این که 45 رتبه ای که دارااست همواره تحت تنش فشاری قرار میگیرد حالا اساسی فرض این که فشار سیستم بسیار بالا باشد و زمان عبور از زانویی جوشی فلزی می تواند زانوی فلزی را از لوله فلزی قیمت شیر فشار شکن هیدرولیک قطع کن. شیر فشارشکن میراب اهمیت دارا بودن پایلوت تهیه کننده فشار به تیتر شیر کنترلی شناخته می شود و پس از تغییرات فشار در محل ورود دیگر نیاز به مراجعه به شیر فشار شکن نمی باشد چون پیالوت تنظیم کننده فشار وظیفه تهیه و تنظیم فشار خروجی را برعهده داراست ولی در بقیه فشارشکن های سوای مدار فرمان فشار را به نسبت اول کمتر می دهد و در شکل ارتقاء فشار محل ورود به شیر فشار خروجی نیز به همان نسبت افزایش می باشد که با توجه به حالت طراحی اولیه ممکن میباشد که فشار بالاتر از حد مجاز خروجی به سیستم لوله و اتصالات خساراتی وارد کند . درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه فشار شکن پمپ هیدرولیک 405 بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.