شیر فشار شکن 500 بار – ایتال سرویس -شیر فشار شکن 500 بار -55414397-021

گزینش اندازه فشار شکن بعد از آن از انتخاب آن از نکته ها حائز حساس می باشد . عملکرد همین فشار شکن ها به شکل تحریک پیلوتی است. در صورتی که به وسیله ھوا تست شکل گیرد بايد در نصیب خروجي شیر اطمینان كه به وسیله يك فلنجي بسته شده ، لوله اي به قطر 6mm تعبیه گردد و انتھاي اين لوله در داخل ظرف آب شفافي قرار بگیرد. فشارپایین دست را در دمای اتاق و درحالیکه شیرهای جریان خروجی تماماً بسته میباشند تهیه و تنظیم نمایید. به مراد انتخاب شیر فشار شکن مطلوب بایستی به فاکتورهایی از قبیل مقدار فشار سیال موردنظر، اخلاف فشار محل ورود و خروجی، میزان جریان عبوری از شیر ، دمای محفظه و سیال، جور سیال و … سپس از تهیه و تنظیم فشار جریان های خروجی را گشوده نمایید تا از پایداری فشار تهیه شده اطمینان حاصل نمایید. هنگامی که آب روشن می شود فشار آب موجب گشوده شدن سوپاپ آب می شود و در شرایطی که آب خاموش می باشد فشار هوا مهم وارد نمودن فشار بر بر روی شیر موجب مسدود شدن لوله می شود . مهره نایلونی گشوده شده را مجدداً ببندید. این شیرآلات، فشار قبل از خود را کمتر میدهند و در خروجی خویش فشاری ثابت برای مثال شش بار را تحویل میدهند. از طرفی فشار مطلوب در تاسیسات خانگی چیزی در حدود ۲ تا ۳ توشه می باشد و فشارهای بالای چهار توشه دوچندان آزار دهنده و موجب مشکلات و فساد میباشد. شیرآلات کاهنده فشاری که بوسیله مصرف کننده خانگی کارگزاشتن می‌شود سایزهایی مثل یک دوم اینچ و سه چهارم اینچ میباشد و بدنه آن ها عموما از متاع برنج و آلیاژ برنج میباشد. اهمیت در نظر گرفتن شیوه کارکرد شیر فشار شکن مشخص شد که بارگذاری بر روی فنر در دست گرفتن کننده، از جور خستگی می باشد؛ براین اساس کلیدی چک نیروهای بیشینه و کمینه وارد بر فنر در دست گرفتن کننده، برای طرح اولیه فنر در دست گرفتن کننده از دو نگرش استاتیکی و خستگی طراحی شد و دربین طرح های گوناگون بهترین طرح گزینش گردید. اشکال مختلفی فشارشکن در میزان و مدل­های گوناگون وجود دارد. انقطاع کننده های خلاء در شرایط این چنینی نقش مهمی در حفاظت از سیستم لوله کشی دارااست که موجب می شود هوا خلاء را پر کند . شیرهای کاهنده فشاری که بوسیله ادارت آبفا و آبفار و سازمان آب استفاده میگردد سایزهای بالاتری دارد. زمانی که بناست آب از محلی اساسی ارتفاع زیاد، به عنوان مثال یک مخزن بر روی کوه به جایی حیاتی ارتفاع کاهش نظیر روستایی در دره منتقل شود، فشار زیادی در لوله و خط شیر فشار شکن فاراب انتقال تشکیل میشود. به همین برهان ، می توان مقدار تقلیل فشار دلخواه را اساسی استعمال از آن و فشارسنجهای کارگزاری شده در خط بخار به دست آورد . در اینجا بخش اعظم به بررسی وب تارنما شیر فشار شکن زانتیا.