ضد کف چیست؟

همین ترکیبات شامل سیلیکای آبدوست پخش شده در روغن سیلیکونی هست و ممکن می باشد حاوی گلایکولهای سیلیکونی یا دیگر مایعات سیلیکونی اصلاحشده باشد (مانند ضد کف سیمان و آنتی فوم شوینده). مایع می تواند آبی، غیر آبی و یا هر دو وضعیت باشد (بعضی از سیستم های صنعتی شامل محلول آلی که مستلزم توجه خاصی است، می باشند). توسط یک لوله باریک باطن محلول دمیده می شود. ناخالصی هایی مانند هیدروکربن های مایع مهار کننده های چاه و گریس سوپاپ در ورودی گاز می تواند کف را فارغ از توجه به جذب کننده (MDEA، DEA، TEA و DGA یا این که محلول کربنات) آیتم استعمال قرار دهد. مولکول های ضد کف، تنش سطحی مایع را تغییر می دهند و می توانند به تیتر مواد فعال سطحی یا این که سورفکتانت ها کار کنند. سورفاکتانت های متعدد به جهت ساخت انواع آنتی فوم کاربرد دارد. ضد کف سیلیکونی به دو رخ جامد و پودری در گونه های گرید پایین قابل ارائه می باشد. در صورت عکس العمل این ماده مهم شکل یا بدن نواحی تماس گرفته شده آن را حیاتی آب شست و شو دهید. در اثر مرور زمانه و در ارتفاع فصل بهره برداری با اعتنا به افت میزان مرغوب بودن چغندر قند، مقدار کف تولید شده زیادتر و در عاقبت مقدار مصرف CF-730 ارتقا می یابد. پیشنهاد می گردد جهت افزایش هرچه اکثر راندمان دستگاه ها به مقدار 03/0-02/0درصد به جریان آب زمان آبشویی اضافه گردد. در آپارات پخت3 کل مقدار سفارش شده به رخ یک سری مرحله یعنی:در آغاز کار، در نصفه عمل و قبل از تخلیه پخت طولانی تر گردد. ، به عمل می روند. به طور کلی کف در فرآیندهای فرآوری مواد غذایی، تخمیر، صنعت نساجی، چاپ جوهر، تولید مواد شیمیایی، ایجاد رنگ، چسب، پوشش و رزین در اختلاط، فیلتراسیون، رقیق سازی، پر نمودن ظروف محصول، تقطیر و رفلاکس به وجود می ضد کف در رنگ آید.