علائم خرابی پیستون خودرو

اعتنا به همین نکته حتمی می باشد که رینگ های فشاری فشار جانبی به پیستون وارد نمی کنند یا به تیتر راهنمای آن کار نمی کنند. ولی همین ترک به پیستون اجازه نمی دهد تا گاز یا مایع را در بالای پیستون فشرده کند. به جهت در دست گرفتن انبساط بر روی دامنه پیستون سوراخ های حرارتی ساخت می کنند. در بدنه پیستون، به جهت ممانعت از انتقال گرما به زیر پیستون از حلقه های فولادی استعمال می شود. وقتی که حلقه ها آغاز به فرسودگی می کنند، بضاعت آنان به جهت عایق بندی گاز احتراق کاهش می یابد. پیستون استوانه ای تو خالی است که نیروی حاصل از احتراق را به وسیله شاتون به میل لنگ و سایر بخش ها منتقل می کند. این طرح هنوز در موتورهای کامیون و تجاری پهناور آیتم استعمال قرار می گیرد ، اما مدتهاست که در خودروها و موتورسیکلت ها دارای طرح سبک تری که به پیستون دمپایی پر اسم و رسم می باشد جایگزین شده است. خب، باید بدانید که خودروها به هر تعداد که نیاز باشد میتوانند پیستون و سیلندر داشته باشند و واضح میباشد که تعداد سیلندرها و نحوهٔ قرار گیری آن ها کنار هم تاثیر متعددی بر بر روی اقتدار اتومبیل خواهد داشت. در بعضی از خودروها نیز در هر سیلندر از دو سوپاپ محل ورود و دو سوپاپ خروجی استعمال می شود که به آن سیلندر ، سیلندر چهار سوپاپه گفته می شود. موتورهای داخل سوز مرسوم به گونه های دیزلی یا بنزینی و دو روزگار یا این که چهار روزگار و پیستونی یا دورانی تقسیم می شوند. حجم موتور تاثیر متعددی روی قدت موتور داراست و دارای واحد لیتر یا CC ابلاغ میشود. سیلندرها در موتور طوری چیده شدهاند که یکی پس از دیگری یا این که به صورت دوتایی مرحلهٔ احتراق را بگذرانند. به میزان هوایی که داخل همهٔ سیلندرهای یک موتور جا میگیرد، حجم موتور میگویند. طولش یه خرده بیشتر از قطرش بوده و یک سر آن باز و سر دیگرش بسته پیستون صفر پیکان است.