لیفت سانترال لب و کاربرد آن

1. تا چهار هفته پیش از لیفت ، از مصرف سیگار نیکوتین بپرهیزید و یا این که آن را کاهش دهید. در نتیجه این اشخاص در صدد کاهش فاصله ساخت شده بر خواهند آمد. در لیفت لب شاخ گاوی دکتر معالج صحیح پایین بینی یک رخنه ایجاد می نماید سپس یک نوار ریز از پوست و بافت بر می دارااست و لب بالایی را بالا می کشد تا در محل نو خود قرار گیرد . زیرا منجر ایجاد وضعیت لبخند بر لب ها می شود. چون در همین نحوه هم برشی در زیر تیغه بینی ساخت می شود. چون فرم لب و رخ انسان ها اصلی هم فرق دارد. لب ها همیشه مرطوب نگه داشته شوند. عمل سانترال لب میتواند به این اشخاص یاری کند تا پروجکشن لب بسیار شود. لیفت گوشه های لب به برهان حالتی که ساخت می نماید به لیفت لبخند نیز دارای شهرت است. همینطور افراد جوانی که از ظاهر لب های خود از نظر حجم و ارتفاع راضی نمی باشند هم کاندیدای لیفت لب خواهند بود. لیفت مرکز لب از لحاظ برش ساخت شده شبیه به لیفت بال هورن است. همین روش اکثر شبیه به طریق لیفت بال هورن است. این نوع لیفت عمده مطلوب اشخاصی میباشد که اهمیت لب های پایین و افتاده ای هستند. حیاتی دقت به همگی مطالب فوق می اقتدار دریافت که جراحی سانترال لب، نیاز به تجربه و مهارت تخصصی فراوانی دارااست که در صورتی که به صحت و کلیدی نحوه های بنیادی انجام پذیرد، اهمیت کمترین خطر و دلایل ممکن همراه است. جای برش های جراحی مطابق سفارش های پزشک تمیز عمل سانترال لب نی نی سایت شوند. نخست اهمیت استفاده از تزریق بی حسی موضعی جای فعالیت بی حساس می شود. در همین نحوه به طور معمول جای برش جراحی در پشت لب بالایی باقی خواهد ماند. چنانچه مبتلا یک تاول تبخالی فعال می باشید نباید زیر جراحی قرار بگیرید، چنانچه دارو های رقیق کننده خون مانند آسپرین و وارفارین مصرف می کنید در خطر بالاتری به جهت خونریزی و کبودی قرار دارید، پس باید موضوع را با پزشک معالج مشاور خویش در بین بگذارید. جراحی لیفت لب هم مثل دیگر جراحی ها اهمیت عوارض و مزایای مخصوص به خویش است، و اکیدا توصیه می شود که در گزینش دکتر جراح از نظر مدرک دارای و تجربه غایت دقت را داشته باشید.