هرگونه افزایش بافت چربی ژنیکوماستی نیست

ممکن هست بعضی از آقایان باوجود کاهش وزن، همچنان دچار سینههای افتاده و شبه ژنیکوماستی باشند و علت آن باقی ماندن مقداری بافت چربی در سینه خواهد جراحی ژنیکوماستی در تهران بود. یکی از شایع ترین عوارض پیدایش ژنیکوماستی، برهم خوردن تعادل میان هورمون های استروژن و تستوسترون می باشد. این تغییرات هورمونی می تواند منجر به پرورش بیش از حد بافت پستان شود. قبل از جراحی آزمایشاتی مانند مانند آزمایش خون، آزمایشهای اشعه ایکس یا الکتروکاردیوگرافی را به جهت نظارت قلب و قفسه سینه خود انجام دهید. به جهت اندام آقایان سینه هایی افتاده یا تبارک خیس از سایز طبیعی جلوه زیبایی ندارد و آقایانی که دچاربیماری ژنیکوماستی می شوند خوبتر است جراحی کوچک کردن سینه را انجام دهند، در این مقاله دکتر آخوندی نسب توضیحات جامعی داده اند که توصیه می‌کنیم آن را تا نقطه نهایی مطالعه کنید. از مواقعی که اثر گذاری بخش اعظمی در نتیجهی حاصل از جراحی دارد باید به دکتر مناسب اشاره نمود. هورمون استروژن (هورمون زنانه) سبب پرورش سینه ها می شود و هورمون تسترون (هورمون مردانه) مانع رویش سینه ها ذیل تاثیر استروژن می گردد. اجتناب از مواردی که سبب ساز ارتقا سایز سینه می گردد تاثیر بسزایی در پایداری نتایج جراحی دارد. اهمیت این حال، یک متاآنالیز خاطر نشان می نماید که بسیاری از همین ادعاها حساس شواهد بی کیفیت پشتیبانی می شوند. علت اتفاق ژنیکوماستی در آقایان چه می باشد؟ آقایانی که به علت تجمع چربی مبتلا ارتقا سایز سینه شده اند می تواند اصلی انجام ورزش و در طولانی مدت می توانند چربی های انباشته شده در سینه را از دربین ببرند. بزرگی سینه در مردانی که چاق میباشند به علت تجمع چربی است و خطری ندارد. جراحی ژنیکوماستی که اساسی برداشت بافت چربی بیش تر به ریز شدن سینه امداد می کند عملی مهم نتیجه ها مستمر است. نتایج مناسب از این جراحی در صورتی که کار توسط دکتر قوی انجام گیرد و مراقبتهای پس از جراحی به درستی رعایت شود میتواند مستمر باشد. در همین زمان طبق معمول از جوهر منحصر به جهت علامتگذاری سینه به کار گیری میشود. به همین ترتیب معمولاً پزشک معالج به مریض توصیه مینماید از جلسه ملاقات دوباره پس از گذشت یک سال از عمل جراحی به خواسته اطمینان از رضایتبخش بودن نتیجه ها معالجه به کارگیری نماید.