پلنیوم باکس-پلنیوم باکس اتاق تمیز-آژند کلین روم

از باکس های گوناگون می قدرت به باکسِ پشتِ دریچه های سقفیِ چهارطرفه ی تایلی و یا این که دیگر انواعِ دریچه ها اشاره نمود که تصاویرِ متنوعِ باکسها به تفصیل در ذیلِ همین توضیحات، قابل تماشا است. ضروری به ذکر می باشد روزنه هایی که بر بر روی پلنیوم باکس کارگزاری می شوند از باطن به وسیله چندین بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده دیگر نیازی به شکاف کاری بر روی کادر دریچه ها و خراب شدن نمای فعالیت نمی باشد. ازآنجا که دریچه های خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در طول های بالا کار می شوند و قابلیت و امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای روزنه وجود ندارد .استفاده از پلنیوم باکس به مراد تولید اختلاط به اندازه هوا و توزیع یکسان هوا در طول، امری ضروری و ضروریست. این مدل پلنیوم باکس ها منجر پخش هوا و تعدیل در فشار خروجی هوا از تمام بخش ها دریچه های خطی و اسلوت میشوند. به جهت تولید ارتباط پلنیوم باکس و سقف کاذب نیز از کانال های انعطاف پذیری زیرا کانال های خرطومی به کار گیری می گردد. جهت پرهیز از هرگونه نشت هوا و افت فشار و جلوگیری از تبادل دمایی در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور دوری از تکثیر صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری استفاده میشود. 2. استعمال از گونه های عایقهای صوتی و حرارتی در بدنه ی پلنیوم باکس قیمت باکس توزیع هوا. پلنیوم باکس ها معمولا در ارتفاع بالا مهم محل ورود های گرد به فواصل حداکثر ۱/۲متر پشت دریچه های خطی کارگزاشتن می شوند. پلنیوم باکس ها به طور معمول در طول بالا، اهمیت محل ورود های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت روزنه های خطی نصب می شوند. پلنیوم باکس ها به طور معمول در طول بالا اهمیت ورودی های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت روزنه های خطی کارگزاری می شوند. به جهت دوری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و جلوگیری از تبادل دمایی ما در بین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور خودداری از انتشار صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا خارجی آن ها از عایق الاستومری استعمال میشود. جهت جلوگیری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و جلوگیری از تبادل دمایی در بین دمای فضای سقف کاذب و بدنه پلنیوم باکس و همینطور پرهیز از نشر صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه داخلی یا خارجی آن از عایق الاستومری استعمال میشود. اهمیت دقت به متراژ ارتفاع پلنیوم باکس،امکان تعبیه ی یک تا چندین ورودی هوا در بدنه ی آن وجود دارد. جهت هوا رسانی در سقفِ فضاهایی نظیر لابی های ساختمانهای مسکونی، لابی و سالنهای ساختمانهای اداری، تجاری،پاساژها و هتلها، روزنه ها بصورت دکوراتیو (اسلوت و خطی)، طراحی و نصب پلنیوم باکس اجرا می شوند.