کاربردهای هیدروکسید پتاسیم- مقالات مواد شیمیایی شیمیکو

این ماده در تولید شکلات و کاکائو و نوشابه کاربرد دارد و همچنین برای شستشو پوست میوه ها، در کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده همچنین در ایجاد شوینده هایی همچون انوع صابون ها، و صنایع مختلفی نظیر لیتوگرافی و رنگبرها کاربرد بسزایی دارد. همین ماده شیمیایی در حلال هایی نظیر الکل و گلیسرول محلول است، به ویژه الکل های حیاتی وزن مولکولی زیر مثل متانول، اتانول و پروپرانول حلال مهربانی به جهت آن می باشند؛ البته در اتر و آمونیاک مایع نامحلول است. محلول پتاسیم هیدروکسید که طی یک واکنش گرمازا به دست می آید خاصیت خورندگی داشته و در اثر تماس اهمیت پوست باعث سوزش و سوختگی می شود. به طور کلی این مخلوط اشتعال پذیر نمیباشد البته در تماس کلیدی مواد ناسازگار و واکنش حیاتی آن ها می تواند منجر به احتراق شود. تماس طولانی مدت کلیدی محلول های رقیق یا این که گرد و غبار پتاسیم هیدروکسید اثر مخربی بر بر روی بافت دارد. این پودر جامدی بی بو، سفید و ناهموار می باشد که اغلب محلول در آب است. محل تماس را 15 دقیقع حیاتی آب بشویید و به مرکز طبی مراجعه کنید. برای به دست آوردن داده ها عمده می توانید اهمیت کارشناسان ما تماس بگیرید و همچنین جهت تصویب سفارش به نصیب خرید کردن محصول مراجعه نمایید. در زمان تماس اهمیت چشم، همین ادغام می تواند سبب ساز تاری دید و از بین واکنش پتاسیم هیدروکسید اهمیت مس نیترات رفتن بینایی شود. در صورت مصرف، این ماده می تواند باعث خونریزی داخلی، زخم بافت، تهوع، استفراغ، اسهال و کمتر فشار خون شود و در غایت می تواند باعث از پا در آوردن فرد شود. این ماده اهمیت اقتدار بازی بیشتری نسبت به سدیم هیدروکسید بوده و حلالیت آن در آب از سدیم هیدروکسید یشتر است. پتاسیم هیدروکسید ، از کنار یک دیگر قرار گرفتن سه عنصر پتاسیم ، اکسیژن و هیدروژن ساخته می شود . از دیگر خواص این ادغام شیمیایی می توان به خورندگی این ماده اشاره کرد . این ماده در صنعت های مختلف شیمیایی، صنعتی و ساختمانی مورد استعمال قرار می گیرد. همچنین به عنوان علف کش و قارچ کش آیتم به کار گیری قرار می گیرد. در علف کش ها و قارچ کش ها به کارگیری می شود. در برخی از پیل های سوختی خاص هم این ماده به عنوان الکترولیت گزینه استعمال قرار می گیرد. از پتاسیم هیدروکسید برای ساخت کود های زراعی به جهت تامین پتاسیم آیتم نیاز گیاه استفاده می شود. مرز و بوم کره و چین از پیشتازان تولید پتاسیم هیدروکسید می باشند. در هنگام ایجاد سوخت زیستی از چربی ها و روغن نیز، به تیتر کاتالیزور گزینه به کارگیری قرار می گیرد. پتاسیم هیدروکسید در صنعت های چاپ و ساخت صفحه نقش موثری ایفا می کند.