کشور عمان برای زندگی (امنیت و آزادی در عمان) – پارسی کانادا

شیعیان به تیتر سومین مجموعه مذهبی عمان خود به سه تیم «عجمها» و «لوایتا» و «بحارنه» تقسیم شدهاند و عمده در امتداد ساحل باطنه و ناحیه مسقط هتلهای صلاله عمان مطرح زندگی میکنند. درست از کنار اقامتگاه خویش میتوانید بروید شترسواری. زندگی در عمان همواره مهم قوانین سختگیرانهای همراه می باشد که اگر بتوانید کلیدی آن ها کنار بیایید، میتوانید شرایط خوبی را در این مرز و بوم به جهت خود و خانوادهتان آماده کنید. توافق تازه بایستی به جور ای بسته شود که هیچ تاجری در کاخ سپید در سودای بلندپروازی های خود، آن را نقض نکند، هیچ سناتوری به جهت نشان دادن میزان ارادت خویش به رژیم صهیونیستی نتواند کنگره و سنا را برای لغو آن متقاعد کند، هیچ رژیم مجعولی نتواند به واسطه ایران هراسی آن را به بنبست بکشاند، یا جمهوری خواهان به جهت نشان دادن توان خود به دموکراتها آن را وسیله انتقام و تهدید قرار دهد. لهجه قانونی مرزو بوم عمان، عربی است؛ البته زبانهای گوناگون دیگری از پاراگراف بلوچی و هندی نیز در مرز و بوم رواج دارد. همینطور چندین ناوگان تبارک در بندرگاههای حساس شهرهایی مثل مسقط و صلاله قرار دارد. مهم توجه به این که در عمان قانون دارای وجود ندارد، قوای سه گانه از یکدیگر تفکیک و منقطع نمیشوند و سلطان بر هر سه قوه اشراف داشته و وظایف آن ها را مشخص میکند. البته در این در بین کسانی هم پیدا می گردند که در دوران رانندگی اعتنا به اندازه را ندارند. بهعلاوه افراد حق ندارند مهم لباسهایی که میخواهند اصلی استعمال از آنان به ساحل بروند، در تراز شهر گام بزنند. صادرات تجاری نفت اردن در سال شروع شد و از آن روزگار میدانهای نفتی مضاعف بیشتری اکتشاف و گسترش یافتهاند. قطعهٔ کوچکی در جنوب تنگه هرمز قرار دارااست که «مسندم» اسم دارد. نشانههایی وجود دارااست که در قرن هشتم، یک لنج عمانی به سمت مرزوبوم چین میرفته و قدمت این قایقها را ثابت میکند. همین زمانها به همین ترتیب هستند: ساعت 4 و نیم صبح، ظهر، فی مابین ساعت 2 تا 4 بعد از آن از ظهر، هنگام غروب آفتاب و یک ساعت آن‌گاه از آن.