گازگرفتگی توسط سگ یا گربه – بیمارستان والفجر تفرش

حسن ایزانلو روز جمعه در گفت و گو اهمیت خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به خواسته پیشگیری از بیماری هاری و در راستای مراقبت بهداشت عمومی جامعه اساسی التماس شهرداری شیروان، همین تعداد سگ در مرکز پناهگاه حیوانات شهرداری مورد بدون‌پول واکسینه شدند. در اداره کل گمرک آستارا سه قلاده از سگ های ویژه مالینویز بلژیکی مواد یاب مهم سه مربی و دارای هدف تشدید تقابل اصلی قاچاق گونه های مواد مخدر و بازرسی از محموله های صادراتی، وارداتی، ترانزیت، کشتی های ورودی و خروجی در اسکله بندر آستارا، سالن مسافری گمرک و همچنین در مبادی محل ورود و خروجی مرزهای زمینی و ریلی فعال هستند. فرماندار آستارا اهمیت اشاره به لزوم تجهیز دستگاه های کشف مواد مخدر در مرز آستارا، افزود: تجهیز گمرک آستارا به دستگاه های پیشرفته کشف مواد و تقویت سگ های مواد یاب یک ضرورت در این گمرک حساس مرزی جمهوری اسلامی ایران است. اداره تمام گمرک آستارا مهم بهره گیری از ظرفیت های موجود و تخصص نیروهای خود و رویکرد اندازی دستگاه ایکس.ری کامیونی، استقرار واحد نزاع مهم مواد مخدر و سایت سگ های مواد یاب، برقراری دوره های آموزشی در حوزه پیکار اهمیت قاچاق کالا، مواد مخدر و تخلفات گمرکی اهتمام جدی دارد. وجود سگ های فوق برهان بازدارندگی از ورود و خروج هر گونه شیء قاچاق به ویژه مواد مخدر می باشد و در همین حوزه برقراری رابطه مطلوب در میان سگ و مربی حائز با بوده و توانسته به موفقیت کشف اشکال قاچاق در گمرک مرزی آستارا امداد کند. این سگ ها که تحت زیربرنامه 1 محل کار رویا رویی اهمیت مواد مخدر و حجمی سازمان ملل متحد خریداری شده اند در مبدأ در گزینه دستورات و مهارت های کاوش خرید سگ جیبی دیوار تدریس چشم اند. در صورتی که به هاری مشکوک هستید، به مقامات بهداشتی محلی گزارش کنید. میزان محوطه محدود شده می بایست متناسب با میزان پاپی باشد اما نباید از ۳ در ۵ خرید توله سگ هاسکی فوت بزرگتر باشد. براین اساس بایستی سعی کنید خودتان را مصون نگه دارید و فورا اقدامات درمانی را انجام دهید. صد رد صد اگر بخواهیم گمرکات پویا در بخشها مرزی داشته باشیم باید به پایین ایجاد های آن ها اعتنا ویژه ای کنیم. همین بیماری در سگ های بخش ها شمال غرب و جنوب کشور گزارش شده است. زندی اصلی ابلاغ اینکه حساس هماهنگی شهرداری بخشها و شهرستانهای استان تهران دائما در حال جمعآوری سگهای ولگرد هستیم، اظهار داشت: البته به قدری جمعیت این سگها شده میباشد که خیر تنها نمیتوانیم تقریب صحت از جمعیت آنها داشته باشیم که کنترل آنان نیز ایراد شده است.