10 نکته ای که درباره بیمه نمی دانستید

گهگاه اوقات یک کمپانی بیمه قدمت ممکن می باشد به متقاضیان اجازه دهد که بیمه نامه را کلیدی نرخ نخستین تحت تری آغاز نمایند و بعد آن را در یک تاریخ از پیش انتخاب شده خاص در آتی ارتقاء دهند، به عنوان مثال، در نقطه 5 ساله یا این که 10 ساله. بیمه مدت 20 ساله اصلی مزایای فوت در کل عصر 20 ساله است. اهمیت همین حال، در صورتی که در مناطقی زندگی می‌کنید که مستعد طوفان، گردباد یا سایر طوفان‌های پهناور هستند، ممکن می باشد ایده خوبی باشد که تمام سقف خود را تقویت کنید، زیرا همین عمل می‌تواند به خودداری از آسیب‌های بخش اعظم آن در طول طوفان امداد کند. یک انفجار آتش‌سوزی طبق معمول به‌طور ناگهانی اتفاق می‌افتد و صرفا در یک انفجار، کل دنیای شما (خانه، دفتر، وسایل و غیره) را شعله‌ور می‌نماید و شما را سرگردان می‌کند. این شامل براندن منظم هر قلم مو یا علف بلند و همچنین حذف درختان مرده یا در حال مرگ از بودجه شما به مراد ساخت یک مانع آتش تا حد قابلیت و امکان می باشد. هزینه بیمه (که به عنوان حق بیمه شما شناخته می شود) تا حد متعددی به جور پوششی که دارید بستگی دارد (یعنی، جامع، ضرر و زیان اموال شخص ثالث یا این که آتش سوزی و سرقت شخص ثالث) و این که بیمه کردن چقدر خطرناک است. پوشش جامع به پرداخت خسارات وارده به وسیله نقلیه شما در اثر حادثه ای مانند برخورد اهمیت حیوان، آتش سوزی، سیل، زخم شیشه و تگرگ کمک می کند. بنابراین، تماس اساسی یک پیمانکار سقف برای تعمیر هر جور جراحت یا سقف خانه شما می تواند موثر باشد. بنابراین، بهترین شرط شما این است که بدون بیمه نروید، بلکه مطمئن گردید که منزل شما در حالت مهربانی هست و از هر ترفندی که ممکن میباشد به شما امداد نماید حق بیمه خویش را کمتر دهید، استفاده کنید. تنها مزیت خوب خرید طرح از همین بیمه‌گران این هست که طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها در دسترس است. پیش از این، خرید بیمه اتومبیل تنها به جهت ملاقات اهمیت متخصص محلی خود و درخواست آن از او بود. آیا امتیاز اعتباری شما بر نرخ بیمه اتومبیل شما تأثیر می گذارد؟ و فقط به افزایش نرخ پس از تصادف، بلیط، DUI یا این که سایر تخلفات رانندگی راضی بودن ندهید. تخفیف رانندگی کسب شده در دوران تمدید ارائه می شود و بر مبنا خوی رانندگی کلیه رانندگان مرتبه بندی شده در همین سیاست است. ما به برخی از آنها نگاه خوا‌هیم کرد، ولی در آغاز اذن دهید تمجید کنیم که همین سیاست چیست.